Mobil Menu

Madservice til hjemmeboende pensionister


Hvad
Madservice til hjemmeboende består af hovedret og/eller biret, som leveres hjemme hos dig. For alle måltider gælder, at de er veltillavede og varierede. Der vil blive taget hensyn, hvis du er på en lægeordineret diæt. 

Hvem
Du kan få madservice, hvis du midlertidig eller varigt er ude af stand til at lave mad, har meget vanskeligt ved det, eller er ude af stand til/har svært ved selv at foretage de nødvendige indkøb.

Se kvalitetsstandard for madservice her

Priser 2015
Hovedret 50 kr.
Biret 14 kr.

Leverandør
Du kan få maden leveret fra følgende godkendte leverandør:

Det Danske Madhus – kølemad

 

Ønsker du at blive godkendt som leverandør, skal du sende din ansøgning til Visitationsteamet jf. nedenstående kontaktoplysninger. Se godkendelsesmaterial og hvad din ansøgning skal indeholde her

Kontakt:
Visitationsteamet
Vitavej 67, dør 4
8300 Odder
E-mail: visitation-administration@odder.dk
Tlf. 87803700
Telefontid for visitatorer og sagsbehandlere:
Kl. 8-9 og 12.30-13.30 alle hverdage.